Serious Logistics Games
  JIT-Flight
Met het business game 'JIT-Flight'  ga je op een speels educatieve manier aan de slag om een waarde toevoegend proces te verbeteren. Ja maakt als medewerker zelf deel uit van dit proces. Na een eerste spelronde ga je op zoek naar de verbeterpunten (hoge voorraden, uitval, fouten, onzekerheid, stress, …). Vervolgens ga je aan de slag om het proces te optimaliseren volgens de JIT-filosofie (minimale voorraden,  zero defects, minimale productuitval, verantwoordelijke medewerkers zonder stress en een coach die je ondersteunt bij problemen). De acties worden uitgetest in een volgende spelronde.

JIT-Flight werkt aan volgende competenties:
 • Logistieke kennis
  • Wat is de doorlooptijd?
  • Waar zit de bottleneck?
  • Welk is onze leverbetrouwbaarheid?
  • JIT?
 • Meten en verwerken van de procestijden tot bruikbare resultaten.
 • Probleem detectie en analyse
  • Welke problemen doen zich voor?
  • Wat zijn de oorzaken?
  • Hoe voorkomen we de problemen?
 • Leiding geven
  • Welke manier van leiding geven geeft meer resultaat?
 • Communiceren en informeren
  • Wat is het belang van juiste informatie en degelijke communicatie?
 • Coachen
  • Hoe coachen we de medewerkers?


JIT-Flight Toolbox
De toolbox bevat alle benodigdheden om het business game JIT-flight te spelen.
 • handleiding (aanpak, spelverloop, vragen en antwoorden)
 • benodigde speldocumenten
 • werkpostfiches
  
   Meer info: Raf Meylaers raf.meylaers@thomasmore.be