Available courses

Deze cursus bevat materiaal (handleidingen, ed. ) die de leerkracht kan gebruiken om binnen zijn klasomgeving aan de slag te gaan met MyDC.

MyDC is een leeromgeving die je de verschillden functies en processen binnen een distributiemagazijn leert ontdekken. Hieraan gekoppeld is het business game waarin je de opgedane kennis zal moeten toepassen.